Pads

Varas Aho Dadana – Kaviraj
Varas Aho Dadana Karunyata – PAD – Pujyashri
Sukh-dukh lakshmi nu
Shreemantai paap ni pukare
Nirkhine Navyovna – dadashri
Page 2 of 512345
Celibacy / Brahmacharya Songs